INOTECH

STRONA GŁÓWNA

P O L E C A M Y !

 Chemia przemysłowa

Chemia przemysłowa

INOTECH

Przedsiębiorstwo Handlowe
" I N O T E C H "

Sz. Jakubczyk & G. Szalczyński

Adres firmy:

ul. Stanisława Staszica 44, 88-100 Inowrocław

Telefony:

tel. 052 357 77 53, tel./faks 052 357 18 21

E-mail: